Женско предузетништво и привредни развој

 У Новом Саду, на СПЕНС-у, током петка и суботе 3.-4.11.2023. год. одржане су едукације/радионице и форум у оквиру пројекта “Женско предузетништво и привредни развој”. Пројекат је био уврштен у програм конференције Дани медија – Медији и туризам -Дигиталије- Војводина 2023.

Едукативни – радионичарски део програма састојао се од едукације о предузетништву: појам предузетништва, предузетничке идеје, улазак на тржиште, маркетинг стратегија, анализа могућих извора финансирања, избор форме власништва, ментална снага,.. Циљна група је добила више информација са начином праћења и  аплицирања на конкурсе и јавне позиве за добијање субвенција за самозапошљавање и набавку опреме,  са писањем бизнис плана и његовом улогом приликом одлучивања на конкурсима.

У оквиру форума учеснице су оствариле интерактивну комункацију између лица која желе да се баве предузетништвом и предузетнице које су се успешно одржале у свету рада.

Општи циљ пројекта је унапређење знања о предузетништву и могућностима које оно пружа женском делу радно способне популације Града Новог Сада.

Подржано средствима буџета Града Новог Сада- Градске управе за привреду. Реализује га Удружење “Асистент” у периоду септембар- децембар 2023.