O nama

Razlika izmedju moguceg i nemoguceg lezi u ljudskoj odlucnosti.
Tomi Lasorda

Udruženje Asistent je nevladino i neprofitno udruženje osnovano radi ostvarivanja ciljeva u više oblasti.

Neke od njih su društvena briga svih građana, obrazovanje, informisanje, zaštita životne sredine, kao i sve druge oblasti koje utiču na poboljšanje kvaliteta života. 
Pokrenula ga je grupa entuzijasta koja već godinama sarađuje na različitim projektima iz različitih oblasti.
Udruženje Asistent svojim radom stremi ka ostvarenju osnovnih cijeva proklamovanih Statutom udruženja. 

Promocija zdravih stilova života i podsticanje građana, a naročito dece, žena i omladine na kvalitetniji život je primarna misija Udruženja.

Osnovna smernica u radu Udruženja je: ostvarivanje ciljeva u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite, društvene brige o deci i omladini, života mladih i njihovo aktivno uključivanje u društveni život. Briga o licima sa invaliditetom, ruralni razvoj, ljudska i manjinska prava, rodna ravnopravnost, obrazovanje, nauka, kultura, sport, informisanje, zaštita životne sredine, humanitarni i volonterski rad, pomoć starijim osobama i međunarodna saradnja.
U cilju ostvarivanja ciljeva Udruženje će organizovati niz akcija i aktivnosti koje će omogućiti unapređenje života svih građana.
O udruženju asistent

Projektni tim čine:

Daniela Ignjatić

nastavnik u osnovnoj školi

Dušan Jovanović

nastavnik u osnovnoj školi

Bojana Marković Dr

docent na fakultetu

Maja Vujanović

vaspitač u predškolskoj ustanovi

Nadežda Čolić

nastavnik u osnovnoj školi