Pregled izvedenih projekata

Neki od velikog broja projekata koje je Udruženje Asistent sprovelo u periodu od 2016. do 2021. godine.
Projekat online predatori

Online predatori - 2016

Bezbednost mladih na internetu – projekat finansiran od strane GU za sport i omladinu – Kancelarije za mlade u okviru LAP-a Grada Novog Sada za 2016. godinu.
Zaštita mladih na Internetu podrazumeva fizičku, psihičku i moralnu bezbednost posebno maloletnih lica tokom obavljanja svakodnevnih aktivnosti na Internetu (surfovanje, četovanje, korišćenje društveno-socijalnih mreža, online igrice). Cilj je zaštiti mlade od neprimerenih sadržaja, negativnih efekata korišćenja Interneta i podići nivo svesti i znanja o tome na koji način virtuelna stvarnost utiče na mlade i dokle smeju da se upuštaju u digitalni svet, a da to bude bezbedno i bez posledica.

Hiper Aktivan - 2017

Projekat Hiperaktivan Život podrzan je sredstvima budzeta Grada Novog Sada – Gradske uprave za socijalnu i deciju zastitu.
ADHD (attention deficit/hiperactivity disorder) je skraćen naziv za čitav niz ponašanja koje se naziva poremećaj pažnje i hiperaktivni poremećaj. Ovo oboljenje poslednjih godina je sve češće prisutno u opštoj populaciji. Smatra se da je broj obolele dece između 3-9% u SAD-u. Zvaničan procenat obolelih u Republici Srbiji nije poznat, ali se smatra da je i kod nas procenat prepoznate i dijagnostikovane dece sa ovim poremećajem svake godine sve veći i da dostiže 6%. Ako je dete živahno, puno energije, brbljivo i znatiželjno ne znači da ima ovaj poremećaj.
Mnoga hiperaktivna deca nisu na vreme prepoznata jer se u opštoj populaciji malo zna o ovom poremećaju i zbog toga imaju problem u porodici i okruženju. Hiperaktivna deca su nemirna, imaju problem sa koncentracijom i impulsivno reaguju, imaju poteškoća u svakodnevnom životu: otežano uspostavljaju kvalitetni odnos sa vršnjacima i odraslima i teško se snalaze u situacijama u kojima se očekuje pridržavanje pravila (vrtić i škola). Hiperaktivno dete ima malo prijatelja, izolovano je, odbačeno i nema podršku i pomoć odraslih koje su mu potrebni.Roditelji hiperaktivne dece imaju takođe problema i u samoj porodici a i u okruženju, a može im se pomoći.
Projekat ADHD
Projekat Green Fashion

Green Fashion - 2018

Cilj projekta ” Green Fashion ” je promena svesti mladih o važnosti reciklaže na jedan inovativni i aktivan način kroz reciklažne radionice. Projekat je BESPLATAN, realizuje ga Udruženje Asistent a pod pokroviteljstvom Gradske uprave za sport i omladinu- Kancelarije za mlade Grada Novog Sada u okviru LAP-a za 2017. godinu.
Edukacija mladih školskog uzrasta, srednjoškolaca i studenata, kao i ostalih mladih o zaštiti životne sredine mora da se radi na način koji je prijemčiv ovim ciljnim grupama. S tim u vezi naš predlog jeste da se sakuplja reciklažni materijal a da se potom od istog prave odevni predmeti koji će imati svoju promociju na modnoj reviji koja će biti održana u prostorijama FIMEK-a. U stvaranju odevnih predmeta učestvovaće učenici viših razreda osnovnih škola, srednjih škola, novosadski studenti i zainteresovani mladi a konačni cilj je da se kroz zabavni sadržaj dođe do pomaknuća u svesti mladih ka životnoj sredini.
 

Kreativne radionice - 2019

Tokom novembra i decembra 2019. održano je nekoliko kreativnih radionica namenjenih prevenciji bezbednosti mladih na internetu a u okviru projekta Online Predatori koji realizuje Udruženje Asistent. Gradska uprava za sport i omladinu – KZM Grada Novog Sada učestvovala je u finansiranju projekta, u sklopu realizacije Lokalnog akcionog plana politike za mlade Grada Novog Sada za 2019. godinu. Učesnici radionica su bili mladi od 14 do 30 godina iz više osnovnih i srednjih škola.
Projekat kreativne radionice
Projekat tradicionalni igrokaz

Tradicionalni igrokaz - 2020

Projekat Tradicionalni igrokaz predsavlja način revitalizacije i oživljavanja nematerijalnog kulturnog nasleđa. Deca i vasptno-obrazovni kadar imao bi mogućnost da se upozna sa tradicinalnim igrama i narodnim predanjima kroz zanimljive i različite interaktivne prezentacije, radionice, predavanja, smotre, takmičenja i slično, a kasnije ista prenose u domen sadšnjeg života.
Putokaz u prošlost je upravo projekat „Tradicionalni igrokaz“, upoznavanje sa ovim segmentom kulturnog nasleđa, pokretanje kulturne različitosti i kreativnosti kao i podsticaj za budće generacije da neguje, poštuje, promoliše svoju kulturnu tradiciju i njenu povezanost sa kulturom tradicijom drugih naroda – multikulturizam. Ovim projektom deca i vaspitno-obrazovni kadar su imali priliku da se upoznaju različitim tradicionalnim igrama i usmenim predanjima, kao deo nematerijalnog kulturnog nasleđa naroda i narodnosti koji žive na ovom području.

Da li želite da budete deo narednih projekata?