Женско предузетништво и привредни развој

Подржано средствима буџета Града Новог Сада- Градске управе за привреду. Реализује га Удружење “Асистент” у периоду септембар- децембар 2023.

Општи циљ пројекта је унапређење знања о поредузетништву и могућностима које оно пружа женском делу радно способне популације Града Новог Сада.

У Новом Саду постоји потенцијали за интензивнији  развој предузетничке културе, женског предузетништва,  стимулисање иновативног и предузетничког начина размишљања међу млађом популацијом. Предузетништво има значајан утицај на социјални, економски и друштвени развој Новог Сада,  а жене предузетнице у многоме могу бити и јесу главни носиоци тога.

Представљање пројекта и едукација на тему женског предузетништва реализована је у недељу 1. октобра 2023. на Салашу 137.

Едукативна предавања и форум заказани су за 3. и 4. новембар 2023. на СПЕНС-у.