Храбре, снажне, равноправне

Пројеката је усмерен на превенцију и сузбијање насиља над женама кроз промовисање родне равноправности преко креативних родних радионица, дигиталне писмености, развијања здравих стилова живота, психолошке подршке и практичних вежби самоодбране за подизање свести о теми родне равноправности.

Путем активног ангажовања учесница пројекта кроз радионичарски рад и принципе тога рада желимо да пружимо стручну помоћ у следећим областима изграђивање веће осетљивости и отворености за питања личног и породичног напредовања, постизање личног задовољства и остварености породичим животом, изграђивање личне сигурности и самопоуздања подршком других чланова групе изграђивање нових типова релација са другима, као и практични курсеви дигиталне писмености, САМООДБРАНЕ и радионице превенције насиља.

Подржано средствима буџета Града Новог Сада- Градске управе за социјалну и дечију заштиту. Реализује га Удружење “Асистент” у периоду септембар- децембар 2023