Radionice i edukativna predavanja u SŠ “Lukijan Mušicki” u Temerinu

03.10.2022. 11 časova u SŠ “Lukijan Mušicki” u Temerinu održana su edukativna predavanja i radionice na tri teme kojima se projekat Informacija- Motivacija- Znanje bavi, a to su: Zdravi stilovi života, Bezbednost na internetu i Bezbednost u saobraćaju.

Preko 90 srednjoškolaca imalo je priliku da učestvuje u predavanjima i podeli svoje iskustvo sa drugim vršnjacima, ali i da dobije informacije koje im mogu poslužiti da unaprede svoje znanje o temama bitnim za njihov život kako u školi tako i u porodičnom okruženju. Stručni predavači su podstakli i motivisali mlade da se nakon predavnja uključe i u praktične aktivnosti. Merenje telesne kompozicije i simulacija sa “pijanim naočarima” su i ovog puta kod mladih izazvali pozitivnu reakciju.