Započet projekat – Stop Samoći!

Projekat Stop samoći! realizuje Udruženje “ASISTENT” pod pokroviteljstvom Gradske uprave za socijalnu i dečiju zaštitu Grada Novog Sada.

Program se sastoji od pružanja podrške osobama starijim od 65 godina kod kojih postoji objektivna opasnost da se povuku, ili su se već povukli u svet samoće iz više razloga. Neki od njih mogu biti: nespremnost za odlazak u penzionerski život, samostalni život nakon smrti životnog partnera, zapuštenost od strane dece i rodbine, zbog siromaštva, depresije itd.

Održavanje edukacija/radionica tj. edukativnog dela projekta biće u skladu sa potrebama i mogućnostima ciljne grupe, u adekvatnim terminima i lokacijama ili onlajn. Aktivnosti će biti interaktivnog tipa i svako ko želi moći će da sebe stavi u određenu situaciju radi simulacije, ili da se u njoj prepozna, kao i da da primer ukoliko je određenu situaciju prevazišao. Prezentovaće se značaj digitalnih tehnologija za starija lica i kako im mogu pomoći da određena prava ostvare, ali i kako svoj društveni život mogu učiniti bogatijim. Pored edukacija koje će omogućiti digitalnu uključenost, potrebno je starije lica edukovati i o svim rizicima koje sa sobom nosi digitalna uključenost. Edukativni deo projekta će biti relizovan kao aktivnost u terminu po dogovoru na lokaciji ili onlajn.