IMZ Inđija - Tehnička škola "Mihajlo Pupin"

Edukativna predavanja i radionice u Tehničkoj školi “Mihajlo Pupin” u Inđiji

Edukativna predavanja i radionice na tri teme koje obeležavaju projekat Informacija – Motivacija – Znanje: zdravi stilovi života, bezbednost na internetu i bezbednost u saobraćaju, održana su 22.09.2022. godine, sa početkom u 10 časova 15 min u Tehničkoj školi “Mihajlo Pupin” u Inđiji.

IMZ Inđija - Tehnička škola "Mihajlo Pupin"

Preko 80 srednjoškolaca koji pohađaju ovu Tehničku školu, imalo je priliku da dobije informacije koje im mogu poslužiti da unaprede svoje znanje o temama bitnim za njihov život, kako u školi tako i u porodičnom okruženju.

Stručni predavači na gore pomenute teme podstakli su i motivisali mlade da se nakon predavnja uključe i u praktične aktivnosti kako bi usvajanje novih znanja bilo što efektnije.

IMZ Inđija - Tehnička škola "Mihajlo Pupin"

Bezbednost u saobraćaju

U krugu škole koji se koristi za obuku učenika, kao i praktičnu nastavu iz oblasti drumskog saobraćaja i drugih bitnih predmeta, kreiran je poligon sa “pijanim naočarima”. U okviru njega, učenicima je simulirano dejstvo narkotika, alkohola, ali i umora na učesnike u saobraćaju.

U teoretskom delu radionice, predavači M TIM-a i ASK PetroMax-a , kao i naš automobilista Miloš Brkić ukazali su na sve aspekte bezbednosti u saobraćaju i na činjenice koliko na nju utiču pešaci, vozači, biciklisti i dr.

IMZ Inđija - Tehnička škola "Mihajlo Pupin"

Bezbednost na internetu

Kako koristiti aplikacije na mobilnim telefonima, desktop uređajima, kao i bezbedno kreiranje korisničkih naloga, bili su samo neke od tema koje su obuhvatile nekoliko različitih segmenata ovog predavanja.

Teme o tome koje su potencijalne pretnje koje mogu nastati pri “surfovanju” internetom, obuhvatili su predavači Daniela Ignjatić i Mihailo Petrović, koji su praktičnim primerima učenicima demonstrirali koliko je bitno zaštititi se i prilikom raznih virtualnih aktivnosti.

Predavači su upoznali učesnike radionice sa kanalima i brojevima telefona preko kojih se mogu obratiti za pomoć ukoliko prepoznaju neke evidentne znakove nezakonitih radnji ili zloupotreba na internetu.

U toku poslednjeg bloka predavanja, o zloupotrebi mutimedije (fotografskog materijala i videa), govorio je Milan Stanković iz kabe.space, koji je sa učenicima podelio iskustvo iz ugla profesionalnog kreatora sadržaja koji se koristi na internetu, osvrnuvši se na potencijalno korišćenje fotografija i videa u okviru raznih zloupotreba na internetu i pojasnio kako se zaštititi, a i preventivno delovati u tim slučajevima.

IMZ Inđija - Tehnička škola "Mihajlo Pupin"

Zdravi stilovi života

Stručni predavači iz Pokrajinskog zavoda za sport i medicinu sporta Mane Mirković i Tatjana Todorčević realizovali su predavanja o Gojaznosti i Značaju bavljenja fizičkom aktivnošću  nakon kojeg su svi zainteresovani učenici imali priliku da se testiraju i nakon analize stanja svoje telesne kompozicije dobiju savete  u vezi vežbanja i zdravih navika koje bi trebali da usvoje I naravno uputsvo da redovno prate stanje svog zdravlja.