Započet projekat “Igra je pravo svakog deteta”

Pre nekoliko dana započet je projekat “Igra je pravo svakog deteta” koji realizuje Udruženje „ASISTENT“ uz finansijsku podršku grada Novog SadaGradske uprave za kulturu. Projekat su podržali i vrtić Tralalend i knjižara ZenitBooks.

Prve u nizu projektne aktivnosti, realizovane su Zenitovom festivalu u subotu i nedelju 25.-26.06. 2022. godine sa početkom u 13č u prostorijama knjižare ZenitBooks u Novom Sadu, gde su mališani i njihovi roditelji imali edukativna druženja uz igru, predstave i interaktivne radionice. Festival “Na svakom kraju je novi početak” u sklopu Zelenog Zenita, fokusiran je na razmenu i reciklažu udžbenika, svezaka i radnih listova za sve građane Novog Sada i trajao je oba dana u periodu od 11 do 16 časova.

Kroz projektne aktivnosti nastojalo se da se zadovolje stvarne životne i razvojne potrebe savremenog  deteta ali i roditelja. Igre su podsticajne i uključivale su sva čula. Veoma su korisne i doprinose boljoj socijalizaciji dece, jačanju kako mentalnih tako i fizičkih sposobnosti. Benefiti igara su nemerljivi, a u predškolskom dobu se upravo edukacija uvodi kroz igru.

Putovanje iz prošlosti u sadašnjost a potom i u budućnost je upravo projekat – “Igra je pravo svakog deteta”. Upoznavanje sa različitim segmentima kulturnog nasleđa, pokretanje kulturne različitosti i kreativnosti kao i podsticaj za buduće generacije da neguju, poštuju, promovišu svoju ali i kulturu drugih naroda – multikulturizam kao i povezivanje sa novim, modernim trendovima.

Ciljevi projekta

 

– Spajanje modernog stvaralaštva sa kulturnim nasleđem

– Revitalizacija i oživljavanje narodnog nasleđa (igre iz davnina, narodna  predanja, narodne umotvorine) – edukacija, aktivno učestovanje u upoznavanju naše tradicije

– Sticanje znanja dece o svom narodu, kulturi i umetnosti, podstiče stvaranje i usvajanje određenih moralnih normi, doprinosi razvoju psiho – fizičkih sposobnosti, socijalizaciji i društvenom životu deteta i očuvanju kulturnog nasleđa

– Edukacija i podsticanje roditelja da se što više igraju sa decom uz korišćenje narodnih, starinskih i savremenih igara i provođenjem kvalitetnog slobodnog vremena u prirodi

– Edukacija prosvetnih radnika

– Promovisanje prava dece, principa demokratičnosti, tolerancije, poštovanja različitosti, rodne ravnopravnosti

– Decentralizacija kulturnih sadržaja i njihova promocija putem medija TV i interneta, priručnika za igru

 

Projekat “Igra je pravo svakog deteta” ispunjava ciljeve koje propisuje UNESKO a to su: zaštita nematerijalnog kulturnog nasleđa, osiguravanje poštovanja, podizanje svesti na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou, osiguravanje uzajamnog uvažavanja, revitalizacija ovog kulturnog nasleđa u njegovom autentičnom, odnosno tradicionalnom kontekstu.

Aktivnosti se mogu pratiti putem FB stranice i sajta udruženja.

Zainteresovani se mogu uključiti slanjem poruke stranici ili mejlom na asistentns(AT)gmail.com. Aktivnosti su besplatne, a projekat traje do kraja godine.